Seniorporten

Medlemsregler

Uppdaterad 2019-01-01

Villkoren och regler är till för att skapa trivsel och trygghet på webplatsen, och för att alla skall veta vad som gäller.
Grunden för varje medlemskap är ett uppriktigt och seriöst intresse av att delta i den gemenskap som MonsterDesign erbjuder.

Webplatsen MonsterDesign drivs av:
Svensk Webbservice
026-511 000

Personlig presentation
Använd ett personligt foto eller en symbolisk bild om du arbetar under pseudonym till presentationssidan. Ert företags logotyp publiceras på det företagskort som respektive medlem hör till.

Värderingar
Medlemmarna på MonsterDesign skall bemöta andra med respekt, aktning och hänsyn - oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller social bakgrund. Negativ kritik mot klubben i klubbens öppna forum eller mot klubbens medlemmar tas omedelbart bort. Detta gäller mobbing, personliga påhopp, kränkning eller annat. Konstruktiv kritik välkomnas däremot med fördel inne i forumet alternativt via mail, brev eller telefon till Redaktionen.

Yttrandefrihet
På MonsterDesign råder yttrandefrihet inom ramen av grundläggande demokratiska värderingar och ovanstående värderingar gentemot individer och/ eller grupper inom eller utanför tjänsten. Svensk lag råder.

Ansvar
Den enskilde medlemmen är alltid ansvarig för sitt eget publicerade material liksom uppträdande och sina handlingar. MonsterDesign ansvarar inte för bilder och texter som läggs in på klubben av enskilda medlemmar.

Utförande
Som medlem är du skyldig att producera, presentera och leverera ditt material på det sätt som önskas. Detta för att vi på ett professionellt och standardiserat sätt skall kunna leverera maknadens bästa logotyper och grafiska profiler till våra kunder.

Medlemskap

Varför lämna personnummer? Kan det inte missbrukas?
Nej, det kan inte missbrukas på något sätt! Det är för medlemmarnas säkerhet vi har detta system, vilket enbart är ett slutet system inom MonsterDesign. Man lämnar sitt personnummer för att bidra till att rätt person är medlem och minimerar risken att "obehöriga" som inte fyller klubbens krav och regler, eller besvärar på klubben, göra sig besvär. Hellre ha en så trygg klubb som möjligt för våra medlemmar än en sajt utan kontroll. Det är medlemmarnas önskan samt vår policy.

Du är fri att avsluta medlemskapet när du vill.
Du kan alltid ta bort din profil = avsluta medlemskapet, när du vill inne på klubben: Min sida-Kontoinställningar-Avsluta medlemskap.

Att tänka på som medlem i MonsterDesign
MonsterDesign har full tillgång till allas profiler - detta för att kunna undvika att det förekommer trakasserier, pornografi, mobbing eller andra ej önskvärda/ olagliga aktiviteter. Brott mot svensk lag polisanmäls.

Vid missbruk avstängs medlemmen.
MonsterDesign har rätt att stänga av eller dra in privilegier från den som inte följer detta regelverk eller missbrukar de värderingar som gäller på denna webplats. Gäller även vid spridning av olaglig information, olämpligt språkbruk, oförmåga/ ovilja att följa den nätetikett/ etik som gäller på websidan. Oseriöst eller störande uppträdande på websidan eller brott mot de villkor och regler som är uppsatta för verksamheten påtalas

När du blir medlem godkänner du också att vi distribuerar meddelanden eller nyhetsbrev gällande MonsterDesign till din emailadress. Dessa kan innehålla information eller erbjudanden från medlemmar och partners som vi samarbetar med.

Du kan anmäla/ blockera någon som beter sig illa
Medlemmarna kan/ bör anmäla brott mot våra värdegrunder till Redaktionen. Du kan också blockera och rapportera en annan medlem om så behövs.

Forum
Inlägg på forum/klubbrum skall följa de värderingar som gäller på MonsterDesign. Tänk på att visa hänsyn till andra medlemmar. Har du konstruktiv kritik mot MonsterDesign innehåll ser vi hellre att de framförs direkt till Redaktionen än att de diskuteras på forumet. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Missbruk av medlemsreglerna kan leda till avstängning.
Det är inte tillåtet att på webbplatsen: förtala, smäda, trakassera, diskriminera, kränka, förfölja eller hota varandra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Inlägg/Text/Bild som enligt Redaktionens uppfattning är olämplig, skapar misstämning eller irritation bland många medlemmar, är stötande, vulgär, obscen eller oanständig eller på annat sätt kan minska medlemmarnas intresse för webbplatsen är inte tillåtna och kommer att tas bort. Upprepas detta kan medlem avstängas med eller utan varning.

Publicerat material och upphovsrätt
När du publicerar och skickar in material eller uppgifter till MonsterDesign ger du ditt uttryckliga samtycke till att detta material eller dessa uppgifter publiceras på MonsterDesign. Skulle du inte längre samtycka till detta, måste du själv ta bort materialet från sajten. När du publicerar bilder, texter etc. bär du själv ansvar för ev. upphovsrätt. Du är fullt juridiskt ansvarig för detta. MonsterDesign tar inget ansvar för det material du publicerar och ej heller för det material som eventuellt indexeras av sökmotorer.
Förtydligande: Alla bilder och texter är skyddade på Internet och ägs av upphovsmannen. För att kopiera eller låna, behöver man ha frågat och fått tillåtelse av ägaren.
Egna bilder, fotografier och texter kan man fritt förfoga över, och då avgör man själv vilka och var man lägger dessa. Om någon använder din bild/text måste denne be dig om tillstånd, annars får den inte röras. Undantaget naturligtvis samarbetet kring design av logotyper och grafiska manualer.

Bilder med stötande innehåll får inte förekomma. Tex pornografi, våld , narkotika eller förtryck. Vi tittar med jämna mellanrum igenom alla bifogade bilder för att säkerställa detta. Redaktionen förbehåller sig alltid rätten att självständigt bedömma om ett visst innehåll är lämpligt eller inte. Och därmed också rätten att radera oseriöst innehåll.

Personuppgifter och Integritet

Det är mycket viktigt att våra medlemmars integritet upprätthålls och respekteras. Medlemmarna är vår viktigaste tillgång och vår strävan är att skydda och ta tillvara medlemmarnas personliga intresse.

Vi tror inte att MonsterDesign kan tillföra något av värde om inte våra medlemmar samtidigt känner trygghet och säkerhet när de besöker tjänsten.

MonsterDesign använder sk. cookies. Med ditt medlemskap godkänner du också att sk cookies (webbkakor) lagras på din dator.

Varför vi frågar om vissa uppgifter när du registrerar dig? När du anmäler dig som medlem frågar vi dig efter namn, ev. önskat alias, e-postadress, lösenord, personnummer, kön, samt landskap & kommun.


E-postadress och namn behöver vi för att kunna skicka dina uppgifter och hålla kontakten med dig. Du använder också din e-postadress ihop med ditt lösenord för att logga in på tjänsten.

Personnummer använder vi dels för att kunna stänga ute "nättroll" och andra oseriösa individer, samt dels för att enkelt kunna inhämta din folkbokföringsadress vid fakturering via Klarna. Ditt personnummer hålls alltid hemligt för utomstående.

Du kan känna dig helt säker. Alla uppgifter du registrerar på MonsterDesign är konfidentiella och delas inte med några andra parter.

Avsluta medlemskap
Detta gör du genom att gå in på Min sida, Redigera profil samt klicka Avsluta medlemskap.

Ångerrätt
När du köper en tjänst på internet eller via telefon har du, enligt Distans och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dagen du bekräftat medlemsskap i klubben. Om du ångrar köpet avslutar du själv inne på din profilsida eller meddelar detta via mail till Redaktionen. Den här tjänsten är tillsvidare helt kostnadsfri.

Förändringar i innehållet på MonsterDesign
Vi förbehåller oss rätten att ändra innehåll samt villkor på tjänsten utan information. Om ändringar är på ett sådant betydande sätt att det påverkar medlemmen kommer det att informeras om detta via e-post samt att ni ånyo får godkänna aktuella villkor.

Vem är Redaktionen?
Redaktionen på MonsterDesign kan vara flera personer med samma funktion som håller ordning på tjänsten, sköter om webplatsen såväl tekniskt som praktiskt, tar emot synpunkter från medlemmar och ser till att tjänsten är en seriös och kreativ projektplats för alla medlemmar.

Kom med synpunkter till oss
Vi vill gärna att du kommer med frågor, synpunkter eller ger konstruktiv kritik om hur MonsterDesign fungerar och sköts. Vi vill gärna ha dina förslag så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra klubben för våra medlemmar. Våra medlemmar och deras unika kunskap och erfarenheter är viktiga och grunden för tjänsten.

Externa partners och annonsörer

MonsterDesign ansvarar inte för de varor och tjänster som våra externa partners erbjuder. Däremot överväger vi noga att dessa partners möter de värderingar som vi uppehåller.

Hjärtligt välkommen till den kreativa projektplatsen!

Medlemsregler

Uppdaterad 2019-01-01

Villkoren och regler är till för att skapa trivsel och trygghet på webplatsen, och för att alla skall veta vad som gäller.
Grunden för varje medlemskap är ett uppriktigt och seriöst intresse av att delta i den gemenskap som MonsterDesign erbjuder.

Webplatsen MonsterDesign drivs av:
Svensk Webbservice
026-511 000

Personlig presentation
Använd ett personligt foto eller en symbolisk bild om du arbetar under pseudonym till presentationssidan. Ert företags logotyp publiceras på det företagskort som respektive medlem hör till.

Värderingar
Medlemmarna på MonsterDesign skall bemöta andra med respekt, aktning och hänsyn - oavsett etniskt ursprung, religion, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller social bakgrund. Negativ kritik mot klubben i klubbens öppna forum eller mot klubbens medlemmar tas omedelbart bort. Detta gäller mobbing, personliga påhopp, kränkning eller annat. Konstruktiv kritik välkomnas däremot med fördel inne i forumet alternativt via mail, brev eller telefon till Redaktionen.

Yttrandefrihet
På MonsterDesign råder yttrandefrihet inom ramen av grundläggande demokratiska värderingar och ovanstående värderingar gentemot individer och/ eller grupper inom eller utanför tjänsten. Svensk lag råder.

Ansvar
Den enskilde medlemmen är alltid ansvarig för sitt eget publicerade material liksom uppträdande och sina handlingar. MonsterDesign ansvarar inte för bilder och texter som läggs in på klubben av enskilda medlemmar.

Utförande
Som medlem är du skyldig att producera, presentera och leverera ditt material på det sätt som önskas. Detta för att vi på ett professionellt och standardiserat sätt skall kunna leverera maknadens bästa logotyper och grafiska profiler till våra kunder.

 

Medlemskap

Varför lämna personnummer? Kan det inte missbrukas?
Nej, det kan inte missbrukas på något sätt! Det är för medlemmarnas säkerhet vi har detta system, vilket enbart är ett slutet system inom MonsterDesign. Man lämnar sitt personnummer för att bidra till att rätt person är medlem och minimerar risken att "obehöriga" som inte fyller klubbens krav och regler, eller besvärar på klubben, göra sig besvär. Hellre ha en så trygg klubb som möjligt för våra medlemmar än en sajt utan kontroll. Det är medlemmarnas önskan samt vår policy.

Du är fri att avsluta medlemskapet när du vill.
Du kan alltid ta bort din profil = avsluta medlemskapet, när du vill inne på klubben: Min sida-Kontoinställningar-Avsluta medlemskap.

Att tänka på som medlem i MonsterDesign
MonsterDesign har full tillgång till allas profiler - detta för att kunna undvika att det förekommer trakasserier, pornografi, mobbing eller andra ej önskvärda/ olagliga aktiviteter. Brott mot svensk lag polisanmäls.

Vid missbruk avstängs medlemmen.
MonsterDesign har rätt att stänga av eller dra in privilegier från den som inte följer detta regelverk eller missbrukar de värderingar som gäller på denna webplats. Gäller även vid spridning av olaglig information, olämpligt språkbruk, oförmåga/ ovilja att följa den nätetikett/ etik som gäller på websidan. Oseriöst eller störande uppträdande på websidan eller brott mot de villkor och regler som är uppsatta för verksamheten påtalas

När du blir medlem godkänner du också att vi distribuerar meddelanden eller nyhetsbrev gällande MonsterDesign till din emailadress. Dessa kan innehålla information eller erbjudanden från medlemmar och partners som vi samarbetar med.

Du kan anmäla/ blockera någon som beter sig illa
Medlemmarna kan/ bör anmäla brott mot våra värdegrunder till Redaktionen. Du kan också blockera och rapportera en annan medlem om så behövs.

Forum
Inlägg på forum/klubbrum skall följa de värderingar som gäller på MonsterDesign. Tänk på att visa hänsyn till andra medlemmar. Har du konstruktiv kritik mot MonsterDesign innehåll ser vi hellre att de framförs direkt till Redaktionen än att de diskuteras på forumet. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

Missbruk av medlemsreglerna kan leda till avstängning.
Det är inte tillåtet att på webbplatsen: förtala, smäda, trakassera, diskriminera, kränka, förfölja eller hota varandra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter. Inlägg/Text/Bild som enligt Redaktionens uppfattning är olämplig, skapar misstämning eller irritation bland många medlemmar, är stötande, vulgär, obscen eller oanständig eller på annat sätt kan minska medlemmarnas intresse för webbplatsen är inte tillåtna och kommer att tas bort. Upprepas detta kan medlem avstängas med eller utan varning.

Publicerat material och upphovsrätt
När du publicerar och skickar in material eller uppgifter till MonsterDesign ger du ditt uttryckliga samtycke till att detta material eller dessa uppgifter publiceras på MonsterDesign. Skulle du inte längre samtycka till detta, måste du själv ta bort materialet från sajten. När du publicerar bilder, texter etc. bär du själv ansvar för ev. upphovsrätt. Du är fullt juridiskt ansvarig för detta. MonsterDesign tar inget ansvar för det material du publicerar och ej heller för det material som eventuellt indexeras av sökmotorer.
Förtydligande: Alla bilder och texter är skyddade på Internet och ägs av upphovsmannen. För att kopiera eller låna, behöver man ha frågat och fått tillåtelse av ägaren.
Egna bilder, fotografier och texter kan man fritt förfoga över, och då avgör man själv vilka och var man lägger dessa. Om någon använder din bild/text måste denne be dig om tillstånd, annars får den inte röras. Undantaget naturligtvis samarbetet kring design av logotyper och grafiska manualer.

Bilder med stötande innehåll får inte förekomma. Tex pornografi, våld , narkotika eller förtryck. Vi tittar med jämna mellanrum igenom alla bifogade bilder för att säkerställa detta. Redaktionen förbehåller sig alltid rätten att självständigt bedömma om ett visst innehåll är lämpligt eller inte. Och därmed också rätten att radera oseriöst innehåll.

Personuppgifter och Integritet

Det är mycket viktigt att våra medlemmars integritet upprätthålls och respekteras. Medlemmarna är vår viktigaste tillgång och vår strävan är att skydda och ta tillvara medlemmarnas personliga intresse.

Vi tror inte att MonsterDesign kan tillföra något av värde om inte våra medlemmar samtidigt känner trygghet och säkerhet när de besöker tjänsten.

MonsterDesign använder sk. cookies. Med ditt medlemskap godkänner du också att sk cookies (webbkakor) lagras på din dator.

Varför vi frågar om vissa uppgifter när du registrerar dig? När du anmäler dig som medlem frågar vi dig efter namn, ev. önskat alias, e-postadress, lösenord, personnummer, kön, samt landskap & kommun.


E-postadress och namn behöver vi för att kunna skicka dina uppgifter och hålla kontakten med dig. Du använder också din e-postadress ihop med ditt lösenord för att logga in på tjänsten.

Personnummer använder vi dels för att kunna stänga ute "nättroll" och andra oseriösa individer, samt dels för att enkelt kunna inhämta din folkbokföringsadress vid fakturering via Klarna. Ditt personnummer hålls alltid hemligt för utomstående.

Du kan känna dig helt säker. Alla uppgifter du registrerar på MonsterDesign är konfidentiella och delas inte med några andra parter.

Avsluta medlemskap
Detta gör du genom att gå in på Min sida, Redigera profil samt klicka Avsluta medlemskap.

Ångerrätt
När du köper en tjänst på internet eller via telefon har du, enligt Distans och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller 14 dagar från den dagen du bekräftat medlemsskap i klubben. Om du ångrar köpet avslutar du själv inne på din profilsida eller meddelar detta via mail till Redaktionen. Den här tjänsten är tillsvidare helt kostnadsfri.

Förändringar i innehållet på MonsterDesign
Vi förbehåller oss rätten att ändra innehåll samt villkor på tjänsten utan information. Om ändringar är på ett sådant betydande sätt att det påverkar medlemmen kommer det att informeras om detta via e-post samt att ni ånyo får godkänna aktuella villkor.

Vem är Redaktionen?
Redaktionen på MonsterDesign kan vara flera personer med samma funktion som håller ordning på tjänsten, sköter om webplatsen såväl tekniskt som praktiskt, tar emot synpunkter från medlemmar och ser till att tjänsten är en seriös och kreativ projektplats för alla medlemmar.

Kom med synpunkter till oss
Vi vill gärna att du kommer med frågor, synpunkter eller ger konstruktiv kritik om hur MonsterDesign fungerar och sköts. Vi vill gärna ha dina förslag så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra klubben för våra medlemmar. Våra medlemmar och deras unika kunskap och erfarenheter är viktiga och grunden för tjänsten.

Externa partners och annonsörer

MonsterDesign ansvarar inte för de varor och tjänster som våra externa partners erbjuder. Däremot överväger vi noga att dessa partners möter de värderingar som vi uppehåller.

Hjärtligt välkommen till den kreativa projektplatsen!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK